Les Boites

top
image/1186t.jpg
1186 - Boites I - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021
top
image/1187t.jpg
1187 - Boites II - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021
top
image/1188t.jpg
1188 - Boites III - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021
top
image/1189t.jpg
1189 - Boites IV - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021
top
image/1190t.jpg
1190 - Boites V - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021
top
image/1191t.jpg
1191 - Boites VI - 1/1
palladiotype sur papier japonais - 18x24
6.2021